Galerie

 • 001

  Herní centrum Brno Řípská

  Výstavba dětského herního centra v Brně na ulici Řípská, dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč.

 • 01

  Galerie Silážní žlab Velká Bíteš

  Silážní žlab o kapacitě 16 000 tun siláže. Stavbu jsme dodávali na klíč včetně projektové části a návrhu technického řešení. Silážní žlab je na násypovém tělese výšky cca 8 m, které jsme staticky zajišťovali.

 • 01

  Galerie Zajištění svahu Silážní žlab Velká Bíteš

  Statické zajištění násypového tělesa pro Silážní žlab Velká Bíteš

 • WP_001

  Galerie Administrativní dům Sochorova

  Výstavba administrativního domu pro soukromého investora, Brno ulice Sochorova. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč. Doba výstavby 70 dní prosinec 2013 - únor 2014. Stavba je ověřena soudním znalcem - bez vad.

 • WP_001029

  Galerie Výrobní hala firmy Tescan a.s.

  Výstavba Výrobní haly pro firmu Tescan a.s.. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro objednatele Moravostav Brno a.s., Délka realizace 65 dní.

 • 01

  Galerie Výrobní areál firmy Enviropol Jihlava

  Výstavba retenční nádrže a základových konstrukcí pod výrobní haly firmy Enviropol Jihlava. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro objednatele Moravostav Brno a.s.

 • 001

  Galerie Vědeckotechnický park profesora Lista - VUT Brno

  Výstavba základových a vodorovných konsrukcí vědeckotechnického parku profesora Lista. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro objednatele: sdružení "D.I.S., spol s.r.o. - VCES a.s. - UNISTAV a.s. - vědeckotechnický park profesora Lista".

 • 01

  Galerie Most přes železnici Brno - Modřice

  Výstavba nového mostu přes železnici v Brně - Modřicích. Dodávka monolitických betonových konstrukcí (bednění, tesařské a betonářské práce), provádění spřažené desky, říms na mostě a mostních opěrách pro objednatele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • 01

  Galerie Opěrná stěna Jehnice

  Dodávka monolitické betonové stěny na klíč, pro soukromého investora.

 • 001

  Galerie Objekt montáže elektronových mikroskopů

  Výstavba výrobní haly pro montáž elektronových mikoskopů. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro investora Moravostav Brno a.s. , délka realizace 45 dní.

 • 01

  Galerie Čistírna průsakových vod Medlov

  Výstavba jímky průsakových vod na skládce odpadů v Medlově - konstrukce "bílá vana". Dodávka železobetonových monolitických konstrukcí na klíč pro objednatele KARETA s.r.o.

 • 001

  Galerie Depo pro lanovku - v kvalitě pohledového betonu

  Centrum turistického ruchu Dolní Morava - Areál Sněžník, Lanová dráha 2 - Dolní stanice. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč (provedení v kvalitě pohledového betonu, včetně sestavení skladby spárořezu) pro generálního dodavatele Moravostav a.s.

 • 01

  Galerie Provozní budova Marcelka

  Centrum turistického ruchu Dolní Morava - Areál Sněžník, provozní budova Marcelka. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro generálního dodavatele Moravostav a.s.

 • 01

  Galerie Opěrná stěna - v kvalitě pohledového betonu

  Centrum turistického ruchu Dolní Morava - Areál Sněžník, Lanová dráha 2 - Horní stanice. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč (provedení v kvalitě pohledového betonu, včetně sestavení skladby spárořezu) pro generálního dodavatele Moravostav a.s.

 • 01

  Galerie Opěrná stěna parkoviště D.I.S. - Pohledový beton

  Rekonstrukce parkoviště společnosti D.I.S. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč (provedení v kvalitě pohledového betonu, včetně sestavení skladby spárořezu) pro generálního dodavatele D.I.S., spol. s.r.o.

 • 001

  Galerie Opěrná stěna - v kvalitě pohledového betonu

  Centrum turistického ruchu Dolní Morava - Lanová dráha 2 - Dolní stanice. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč (provedení v kvalitě pohledového betonu, včetně sestavení skladby spárořezu) pro generálního dodavatele Moravostav a.s.

 • 001

  Galerie Římsy na mostech ul. Vídeňská, Brno

  SIlnice I/52 Brno - Rajhrad. Dodávka monolitických betonových konstrukcí (bednění, tesařské a betonářské práce) v kvalitě pohledového betonu, včetně striáží. Objednatel FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • 01

  Galerie Svodidlová zídka ul. Vídeňská, Brno - Pohled. beton

  Silnice I/52 Brno - Rajhrad, rekonstrukce tramvajového nástupiště ul. Vídeňská, Brno. Dodávka monolitických betonových konstrukcí (bednění, tesařské a betonářské práce) v kvalitě pohledového betonu. Objednatel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • 01

  Galerie Svodidlová zídka 2 ul. Vídeňská, Brno - pohled. beton

  Silnice I/52 Brno - Rajhrad, rekonstrukce tramvajového nástupiště ul. Vídeňská, Brno. Dodávka monolitických betonových konstrukcí (bednění, tesařské a betonářské práce) v kvalitě pohledového betonu. Objednatel FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • 01

  Galerie Vodojem Sluštice u Prahy

  Vodojem Sluštice u Prahy. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro generálního dodavatele Zvánovec a.s.

 • 001

  Galerie Čerpací stanice - v kvalitě pohledového betonu

  Centrum turistického ruchu Dolní Morava - Areál Sněžník. Stavba čerpací stanice pro zasněžování. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč (provedení v kvalitě pohledového betonu, včetně sestavení skladby spárořezu) pro generálního dodavatele Moravostav a.s.

 • 001

  Galerie Čistírna odpadních vod

  Centrum turistického ruchu Dolní Morava - Areál Sněžník, Čistírna odpadních vod II. Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro generálního dodavatele Moravostav a.s.

 • 01

  Galerie Opěrná stěna v Brně

  Dodávka monolitických betonových konstrukcí na klíč pro soukromého investora.

 • 01

  Galerie Rodinný dům v Pavlově

  Dodávka monolitických betonových stropů na klíč. Objednatel KAVESTAV s.r.o.